Nie ma gorszego widoku niż

Miliony ze względu na Niego dochowały wierności swoim małżonkom, miliony oddały swoje życie na służbę Jego sprawie i bliźnim. Uważam za największy obowiązek człowieka, który w ogóle zajmuje się pisaniem, by dostarczał materiałów do swojej biografii. Ale prawdziwe bohaterstwo to nie jest niezłomne bohaterstwo, tylko przełamywanie najrozmaitszych słabości. Wprawdzie śmiałem się na rozmaite sposoby, i głośno i cicho, i biologicznie i intelektualnie, niemniej jednak mój śmiech nie dochodził do samego środka. Proces adaptacji w zależności od dostosowania treningu trwa od 4 do 9 tygodni. Pojazd ten to mała przenośna siłownia. Kobieta umie dochować tajemnicy? Nie poddawaj się rozpaczy. Byli tak dobrego gardła niektórzy i tak przestronego brzucha, że kufel piwa garcowy albo szklenicę taką, lub kielich bez nogi, z umysłu taki, żeby go nie możno było postawić, kulawką zwany, duszkiem bez odpoczynku wypijali
! Faraony zbierali się coś postawić i układali kamień w takie stogi, żeby był pod ręką ten kamień? Miłość płciowa jest w teologii grzechem, w prawie niedozwolonym porozumieniem, w medycynie mechaniczną czynnością, a filozofia w ogóle czymś takim się nie zajmuje! Czułem się jak chłopak, który patrzy na wiszący na ścianie plakat Johna Frusciante i wyobraża sobie, że nim jest! Był fanatyczny, despotyczny, a ponadto nie przestrzegał Prawa Harcerskiego? Przynajmniej od pół roku było wiadomo, że Lis tworzy portal internetowy. Tęsknota byłaby po prostu straszna, gdyby nie filozofia. To najtrudniejsza chwila w życiu człowieka. Człowiek lewicy powinien czuć się częścią świata przyrody, a więc odznaczać się braterskim stosunkiem do innych istot żywych. Łatwiej chyba zbudować sobie nieśmiertelność niż porozumieć się z drugim człowiekiem. Życie jest dramatem i nawet istoty z natury swej na jszlachetniejsze zaznać muszą goryczy kapryśnego i zawistnego l

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s